czwartek, 7 marca 2019

Chrześcijańskie doświadczenie mistyczne

Doświadczenie mistyczne jest bezpośrednim, pewnym, bardzo intensywnym, krótkotrwałym i niewyrażalnym zjednoczeniem z Bogiem. Dokonuje się ono mocą nadprzyrodzonej miłości w osobowym centrum człowieka, często nazywanym „dnem” lub „szczytem duszy”.
Jak wykazują nauki humanistyczne, zwłaszcza religiologia, mistyka jest zjawiskiem uniwersalnym. Występuje bowiem we wszystkich religiach, choć ma różne formy i przejawy.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz