sobota, 28 grudnia 2019

Fatima - Zakłamane przesłanieTo, że uważamy Matkę Bożą za naszą Królową nakłada na nas większe obowiązki, a niesłuchanie Jej poleceń powoduje większe konsekwencje i kary.

Zamiast ogłosić  pełną treść tajemnicy fatimskiej jak chciała NMP zwołano Sobór Watykański II, który doprowadził do dzisiejszej apostazji. Przed tym ostrzegała nas Matka Boża. Jedyne co możemy zrobić teraz to pokutować.

Arkadiusz Niewolski

piątek, 13 grudnia 2019

Do kapłanów - "Pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego?"Judasz wziął srebrniki ale chciał je oddać. Wy nie chcecie oddać tego za co Go sprzedaliście. Wy chcecie jeszcze więcej. Marzą wam się żony...

niedziela, 8 grudnia 2019

Modernizm - heretycka rewolucja

Do kapłanów! – Ostatni żywi katolicyMusicie odzyskać wiarę! Nie możecie zostawić wiernych! Kto ich poprowadzi? Musicie się otworzyć na tych ostatnich żywych katolików. Musicie ich gromadzić! Musicie być z nimi! Ktoś musi ich spowiadać! Ktoś musi im udzielać Komunii Świętej!
Módlcie się, bo my się modlimy za Was! Zapraszamy do naszej krucjaty.
Módlcie się i nie patrzcie na pierwsze ławki, bo tam nikt was nie obroni. Popatrzcie w cienie ku bocznych naw. Tam może znajdziecie prawdziwych, ostatnich żywych katolików.
Arkadiusz Niewolski

niedziela, 1 grudnia 2019

Witajcie w naszej loży! – Wszystko jest symbolem

praktycznie już nic nie łączy dzisiejszej wiary propagowanej przez Watykan ze Świętym Kościołem Katolickim. Ponieważ co może łączyć Boga z szatanem.......


środa, 3 kwietnia 2019

Nigdy nie wyjdziemy na szczyt bez spotkania się z Bogiem – św. Ojciec Piob82a121458b5671d4aa584e2a936eabcNie jestem takim, jakim uczynił mnie Bóg, ale czuję, że musiałbym się bardziej  wysilać, aby wzbudzić w sobie akt pychy niż akt pokory. Ponieważ pokora jest prawdą, a prawda jeżeli chodzi o mnie – jest taka, że jestem niczym, a to wszystko, co jest we mnie dobre, jest własnością Pana Boga.
Często marnujemy także nieco dobra, które Bóg w nas złożył. Kiedy widzę, że ludzie proszą mnie o coś, to nie myślę o tym, co mogę dać, ale o tym, czego nie potrafię im dać. Tak wiele dusz pozostaje spragnionych, ponieważ nie umiem im dać Bożego daru.
Myśl o tym, że każdego poranka Pan Jezus wszczepia siebie w nas, że całych nas przenika, dając nam wszystko, prowadzi do wniosku, że powinna w nas wyrastać nowa gałązka albo kwiat pokory.
I odwrotnie, ponieważ szatan nie może zaszczepić siebie w nas tak głęboko, jak Pan Jezus, to natychmiast wypuszcza swe Pączki pychy. To nie przynosi nam zaszczytu. Trzeba więc walczyć i wysilać się, aby posuwać się w górę.
Jest przecież prawdą, że nigdy nie wyjdziemy na szczyt bez spotkania się z Bogiem. Abyśmy się mogli z Nim spotkać, to my powinniśmy iść w górę, a On schodzić w dół. Kiedy już nie możemy iść dalej, to zatrzymawszy się, upokarzajmy się i wówczas w tej pokorze spotkamy Boga, ponieważ On zstępuje do pokornego serca
Św. Ojciec Pio

33-dniowy okres ćwiczeń duchowych - dzień piąty


Czytania na dziś

Czystość zamiarów
1 Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie.

„NIECH WEŹMIE KRZYŻ SWÓJ…”- cz. II


lrzyż114

Do członków Jezusa Chrystusa!

27. Jesteście członkami Jezusa Chrystusa91, jakiż to zaszczyt! Ale i wielka z tego powodu potrzeba cierpienia! Głowa jest ukoronowana cierniami92, a członki miałyby być uwieńczone różami? Głowa jest policzkowana93 i ubłocona w drodze na Kalwarię, a członki miałyby być namaszczone wonnościami na tronie? Głowa nie ma podgłówka, by spocząć, a członki wylegiwałyby się rozkosznie w pierzu i puchu? Byłoby to niesłychaną potwornością. Nie, nie, moi drodzy Przyjaciele Krzyża, nie dajcie się zmylić! Ci chrześcijanie, których wszędzie widzicie, modnie wystrojeni, cudownie subtelni, nadmiernie wyniośli i poważni, nie są prawdziwymi uczniami i prawdziwymi członkami Jezusa ukrzyżowanego; uważając że jest inaczej, znieważalibyście tę ukoronowaną cierniem Głowę oraz prawdę Ewangelii. O, mój Boże! Jak wielu jest chrześcijan uważających się za członki Zbawiciela, podczas gdy są Jego najbardziej zdradzieckimi prześladowcami, bo kiedy ręką kreślą znak Krzyża, w sercu pozostają jego nieprzyjaciółmi!

niedziela, 31 marca 2019

Pośredniczka wszystkich łask

Uważajcie przeto dusze wierne, mówi św. Bernard, jak dalece chce Pan Bóg, abyśmy z jak największem nabożeństwem i najserdeczniej czcili Marję, uciekając się pod Jej opiekę zawsze i z ufnością, kiedy oto złożył w Niej pełność dóbr wszelkich, abyśmy odtąd cokolwiek mieć możemy nadziei łaski i zbawienia, wiedzieli, że wszystko to z Jej rąk otrzymujemy, święty Antonin podobnież: wszelkie łaski, powiadał, udzielone ludziom, dostają się do nich za pośrednictwem Marji.

Dlatego porównaną jest Ona do księżyca: albowiem, a są to słowa św. Bonawentury, podobnie jak księżyc umieszczony pomiędzy ziemią a słońcem, pośrednicząc między niemi, światło, jakie odbiera od słońca roztacza po ziemi, tak i Boga Rodzica Dziewica, Królowa Niebieska, między nami a Bogiem będąc Pośredniczką, promieniami łaski Bożej, Słońca wiekuistego, jakby odbijając je na Sobie, nas obdarza i oświeca.

Dlatego także Kościół nazywa Ją Bramą niebieską. Jakoż, według uwagi św. Bernarda, podobnie jak każda łaska udzielana przez króla, dostając się do jego poddanych, przejść musi przez bramę jego pałacu, tak żadna łaska nie spływa z nieba na ziemię inaczej, jak przez ręce Marji. A święty Bonawentura przydaje, że Marja i dlatego nazwaną jest Bramą niebieską, że nikt do nieba dostać się nie może, nie przechodząc przez Nią, jakby przez Bramę.


„NIECH WEŹMIE KRZYŻ SWÓJ...”- cz. I

18. Tollat crucem suam, niech weźmie krzyż swój – swój! Niech ów człowiek, czy to mężczyzna, czy wyjątkowa kobieta, de ultimis finibus pretium ejus67, której nie dorówna wartością ziemia cała od końca do końca – z radością ujmie, żarliwie uściska i odważnie niesie na ramionach swój własny, a nie cudzy, krzyż: ten swój krzyż, który w mej mądrości uczyniłem według liczby, wagi i miary68; ten krzyż, któremu własnoręcznie, ściśle i dokładnie, nadałem cztery wymiary, czyli: szerokość, długość, wysokość i głębokość69; ten krzyż, który wyciosałem dlań z cząstki Krzyża, jaki Ja niosłem na Kalwarię, poprzez nieskończoną dobroć, jaką mam do niego; swój krzyż, na grubość którego składa się tracenie dóbr, cierpienia, pogarda, boleści, choroby i utrapienia duchowe, jakie z mojej Opatrzności zdarzać mu się będą każdego dnia, aż do śmierci; ten jego krzyż, na długość którego składać się będą owe miesiące czy dnie, gdy będzie on przygnieciony oszczerstwem, przykuty do łoża, skazany na żebractwo, i wydany na pastwę pokus, oschłości, opuszczenia i innych udręk duchowych; ten krzyż, na szerokość którego składają się wszystkie najcięższe momenty i chwile pojenia goryczą, przez przyjaciół, domowników, krewnych; a i na koniec ten krzyż, na głębokość którego składają się najbardziej ukryte udręki, jakie Ja ześlę na niego, tak by nie mógł on znaleźć pociechy u stworzeń, co na me polecenie odwrócą się od niego, a ze Mną zjednoczą się, by mu zadawać cierpienia.

33-dniowy okres ćwiczeń duchowych - dzień czwarty


Modlitwy do odmawiania przez pierwszych dwanaście dni 


– Veni Creator Spiritus, 
– Ave Maris Stella,
– Magnificat

                                                                Czytania na dziś:


Czytanie z Ewangelii wg. Św. Mateusza 5, 38-48
Prawo odwetu
38 Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb! 39 A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi! 40Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz! 41 Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące! 42 Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie.

Miłość nieprzyjaciół

43 Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. 44 A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; 45 tak będziecie synami

sobota, 30 marca 2019

Aby naprawdę znaleźć Boga - św. Jan od Krzyża
Aby naprawdę znaleźć Boga, nie wystarczy tylko modlić się sercem i ustami lub opierać się na pomocy innych, ale równocześnie trzeba zdobywać się na wszelkie możliwe wysiłki osobiste i pracę. Albowiem jeden czyn spełniony osobiście ma większe znaczenie przed Bogiem, niż wielka liczba czynów dokonanych przez innych dla danej osoby.
Więc i tutaj, przypomniawszy sobie słowa Boskiego Oblubieńca: Szukajcie, a znajdziecie (Łk 11, 9), dusza spieszy sama, by własnym staraniem odnaleźć Oblubieńca, aby nie zostać bez Niego, jak wielu tych, którzy chcieliby posiąść Boga bez żadnego wysiłku kosztem kilku modlitw i to jeszcze źle odmówionych, nie chcąc uczynić dla Niego nic, co by ich trochę kosztowało. Niektórzy nie raczą nawet podnieść się z miejsca swego upodobania i zadowolenia, lecz niejako oczekują, aby smak Boży spływał im do ust bez najmniejszego z ich strony wysiłku i umartwienia przez odrzucenie pociech, upodobań i bezużytecznych zachcianek.

33-dniowy okres ćwiczeń duchowych - dzień trzeciModlitwy do odmawiania przez pierwszych dwanaście dni 
– Veni Creator Spiritus, 
– Ave Maris Stella,
– MagnificatCzytania na dziś:
Dzień trzeci: Z Ewangelii wg Św. Mateusza 5, 27-37;

Szóste przykazanie

27 Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż! 28 A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. 29 Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. 30 I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. 
31 Powiedziano też: Jeśli kto chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy. 32 A ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę – poza wypadkiem nierządu – naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa.

piątek, 29 marca 2019

Czy naprawdę tak myślisz?

Czy naprawdę myślisz ,że Bóg ci wszystko wybaczy i możesz robić co chcesz?
Czy naprawdę tak myślisz?
Czy myślisz, że Jezus Chrystus przeszedł przez straszliwą mękę Golgoty po to , żebyś ty mógł się bawić, tylko tańczyć i śpiewać i tarzać się w grzechu bo wszystko zostanie i tak wybaczone?   
Najświętsza Maria Panna stała pod krzyżem w Milczeniu patrząc na mordęgę swojego Syna . 
Czy zdajesz sobie sprawę co Ona przeżyła?
 Pomyśl !
Czy zdajesz sobie sprawę co Ona przeżyła?
Tak , to dlaczego myślisz , że będzie się wstawiała za tobą jeżeli ty nawet nie uklękniesz przed Jego Majestatem , tylko wyciągasz rękę?

Wiesz co to jest nasz krzyż? 
Katolicki krzyż każdego z nas to jest straszliwe brzemię naszej duszy! 
Świadomość popełnionych grzechów , wyrządzonego zła nawet tego najmniejszego . Nasza słaba ludzka natura powoduje , że upadamy ale zdając sobie sprawę co jest grzechem przyjmujemy go na siebie i niesiemy.
 Błagamy o wybaczenie poprzez pokutę i żal. 
Tak spotykamy miłość Boga. Tylko Tak .  

"Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa"
"Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa" (Ga 6, 14)

"Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą Go poganom na wyszydzenie, ubiczowanie i ukrzyżowanie; a trzeciego dnia zmartwychwstanie" (Mt 20, 18-19). To już trzeci raz Jezus zapowiada uczniom swoją mękę i również teraz nie jest zrozumiany. Pierwszy raz energicznie zaprotestował Piotr, drugi raz trzej umiłowani nie zrozumieli znaczenia słów Pana i nie mieli odwagi "zapytać Go o nie" (Łk 9, 45); trzeci raz mówi o swej męce, gdy Jakub i Jan przez usta swej matki skierowali doń zarozumiałą prośbę: "Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie" (Mt 20, 21). Jezus zapowiada swą mękę, wzgardę, która Go czeka, śmierć hańbiącą, Apostołowie zaś troszczą się o zapewnienie sobie pierwszych miejsc. Do tego zawsze zmierza pycha, odziedziczona po grzechu pierworodnym: człowiek chce się wyróżnić, wywyższyć we wszystkich dziedzinach, nie wyłączając religijnej.

Droga krzyżowa ze św. Teresą od Dzieciątka Jezus

Stacja I: Jezus na śmierć skazany

K. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie.
W. Żeś przez Krzyż Swój święty świat odkupić raczył.

Rzekł do nich Piłat: Cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego nazywają Mesjaszem? Zawołali wszyscy: Na krzyż z Nim! Namiestnik odpowiedział: Cóż właściwie złego uczynił? Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: Na krzyż z Nim! Piłat widząc, że nic nie osiąga, a wzburzenie raczej wzrasta, wziął wodę i umył ręce wobec tłumu, mówiąc: Nie jestem winny krwi tego Sprawiedliwego. To wasza rzecz (Mt 27,22-24).

Chwila ciszy

Wracając do naszej celi, zapytywałam siebie, co też Jezus myśli o mnie. I od razu przypomniałam sobie słowa, z jakimi zwrócił się niegdyś do niewiasty cudzołożnej: "Niewiasto... żaden cię nie potępił"? A ja ze łzami w oczach, odpowiedziałam Mu: "Nikt Panie"... ani moja Mateczka, obraz Twojej serdeczności, ani Siostra... obraz Twojej sprawiedliwości; czuję doskonale, że mogę odejść w pokoju, bo i Ty mnie nie potępisz! (1)

33-dniowy okres ćwiczeń duchowych - dzień drugi
2 dzień z dwunastodniowego I-ego okresu ” Wyrzeczenie się świata”

 
Czytania na dziś:
Dzień drugi: Z Ewangelii wg Św. Mateusza 5, 17-26;

Jezus a Prawo

17 Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. 18 Zaprawdę. bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. 19Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. 20 Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.

czwartek, 28 marca 2019

ciężki jest krzyż?

ciężki jest krzyż?

nie martw się
w  udręce życia
znajdziesz Go
w szarym pyle
każdego dnia
tam gdzie ty będzie On


ciężki jest krzyż?

ale to tylko twoje grzech

Droga duszy do świętości wg. św. Teresy z Avila - Św. Alfons Maria Liguori (Cz.III)"Niech cię nic nie miesza,
Niech cię nic nie trwoży,
Wszystko mija!
Bóg Sam nieodmienny.
Cierpliwość wszystko zwycięża.
Mającemu Boga
niczego nie braknie,
Bóg sam starczy!"


O połączeniu się z Bogiem
Druga rzecz, o której z samego początku powiedzieliśmy, iż jest najpotrzebniejszą do osiągnięcia doskonałości, jest: połączenie się z Panem Bogiem. Do tego połączenia z Bogiem dojść można przez następujące sposoby:

1. Miłość Boża
Nasza miłość względem Pana Boga powinna być doskonałą:
1. Kochać Pana Boga powinniśmy ponad wszystkie rzeczy, obierając raczej życie utracić, niż grzech popełnić lub rozmyślny jaki defekt, choćby najmniejszy. Święta Teresa zwykła była mawiać: "Niech nas Bóg broni od dobrowolnego grzechu, chociażby najmniejszego" (17). W pismach swych podaje jedną z przyczyn, czemu się go tak bać i strzec należy: "Przez małe takie wyłomy dochodzi szatan i do wielkich" (18). A gdzie indziej czytamy to jej zdanie: "Prawdziwa pobożność zależy na tym, żeby Boga nie obrażać i mieć postanowienie mocne, robić jak najwięcej dobrego".

33-dniowy okres ćwiczeń duchowych - dzień pierwszyOKRES PIERWSZY - 12 DNI - WYRZECZENIE SIĘ ŚWIATA

Pierwsza część przygotowań powinna polegać na odcięciu się od ducha świata, który pozostaje w sprzeczności z duchem Jezusa Chrystusa. Duch świata to w gruncie rzeczy zaprzeczenie dominującemu panowaniu Boga, zaprzeczenie, które w praktyce jest manifestowane przez grzech i nieposłuszeństwo, co pozostaje w całkowitej opozycji do ducha Chrystusa, który jest także duchem Maryi. Uzewnętrznia się to przez żądze ciała, żądze oczu i pychę życia; przez niepodporządkowanie się prawom Boga i nadużywanie rzeczy stworzonych. Efektem tego, w pierwszym rzędzie, jest grzech w każdej jego odmianie, oraz wszystko to, czym posługuje się diabeł dla prowadzenia do grzechu; działania, które powodują błędy i zaciemnienie umysłu, oraz bałamucenie i skażżenie woli. Ich ułudna wspaniałość i czar kreowane są przez diabła dla przynęcenia do grzechu w osobach, miejscach i rzeczach.

33-dniowy okres ćwiczeń duchowych do Aktu Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję
Na podstawie „Traktatu o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” Św. Ludwika Marii Grignon de Montfort (1673-1716)

To poświęcenie się Bogu jak Maryja, poprzez Maryję, z Maryją 
i w Niepokalanym Sercu Maryi, jako niewolnik Maryi - z miłości

środa, 27 marca 2019

Rozmowa ze świętą Teresą od Dzieciątka Jezus


Spotykamy się na rozmowie w uroczym lesistym zakątku niedaleko Lisieux. Dlaczego wybrałem właśnie to miejsce? Lektura tekstów, które wyszły spod pióra Siostry przynosi nieodparte wrażenie, że jednym z ulubionych sposobów przedstawiania przez Siostrę spraw duchowych było zapożyczanie porównań ze świata przyrody. Wiersze o prozie życia przeplatają się z obrazami kwiatów, ptaków, drzew...

wtorek, 26 marca 2019

Duchowe rozważania.

...gdy dusza swymi trzema władzami zwraca się całkowicie do jakiegoś stworzenia, jest odwrócona plecami do świątyni Boga, to jest do zdrowego rozumu duszy, który nie znosi w sobie rzeczy stworzonej ...
                                                                                                          Św. Jan od Krzyża


O trudnościach w modlitwie - św. Ojciec PioZ listów św. Ojca Pio:

Prawdziwą przyczynę, dla której nie zawsze możesz dobrze odprawiać swoją medytację znajduję w tym punkcie i nie mylę się. Zabierasz się do medytacji z pewnego rodzaju rozgorączkowaniem, połączonym z dużym zatroskaniem, aby znaleźć coś, co przyniosłoby zadowolenie i pocieszenie twojemu duchowi. To już wystarcza, byś nie znalazła nigdy tego, czego szukasz i nie zagłębiła twej duszy w prawdzie, którą rozważasz. 
Moja córko, wiedz, że jeśli ktoś z dużym pośpiechem i swego rodzaju chciwością szuka jakiejś zgubionej rzeczy, [ to] sto razy na nią spojrzy i nie zorientuje się, że ją widzi. Z tego rodzaju próżnej i bezużytecznej chciwości płynie jedynie zmęczenie ducha i niemoc umysłu, by móc zatrzymać się na tym przedmiocie, którym się zajmujesz. To następnie, jako właściwa przyczyna, powoduje pewną oziębłość i bezmyślność duszy, zwłaszcza gdy chodzi o jej uczuciową sferę. Nie znam innego środka zaradczego w tej sprawie niż ten: pozbyć się lęku, ponieważ on jest jednym z większych zdrajców, który z prawdziwą cnotą i rzetelną pobożnością nie może mieć nic wspólnego. Zapala on do dobrego postępowania, ale tylko pozornie; tak naprawdę powoduje oziębienie duszy i doprowadza cię do potknięcia

 Epist. III,s. 980.

Tajemnica siły i potęgi katolików – Św. Maksymilian Maria Kolbe

Nieraz słyszymy skargę: Chcę się poprawić, chcę być lepszy, ale nie mogę. (…)
Zdawać by się mogło, że takie przyznanie własnej niemocy, jak nie mogę się poprawić w podobnych okolicznościach to objaw pokory. Tymczasem gnieździ się w nim ukryta pycha.

poniedziałek, 25 marca 2019

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

        To pozdrowienie Anioła, to jego przedłożenie, ta wolność zgodzenia się na Jego przedłożenie zostawiona Maryi, była dla Niej zaszczytem niesłychanym.Ona jednak przez akty cnót, jakie przy tej sposobności spełnia, okazuje, że godnie umie się znaleźć wobec tego najwyższego odznaczenia i odszczególnienia. Nie mówiąc już nic o modlitwie i to nadzwyczaj gorliwej i żarliwej, jakiej się w owym momencie oddawała, trzy cnoty w szczególniejszy sposób przy Wcieleniu na widok występują.

Droga duszy do świętości wg. św. Teresy z Avila - Św. Alfons Maria Liguori (Cz.II)
O oderwaniu się od stworzeńCała doskonałość polega na praktycznym spełnianiu dwóch rzeczy: na oderwaniu się od stworzeń i zjednoczeniu się z Bogiem… A to zawarte jest w tych wielkich słowach Zbawiciela naszego: "Si quis vult post me venire, abneget semetipsum, et tollat crucem suam, et sequatur me". "Jeśli kto chce za mną iść, niech sam siebie zaprze i weźmie krzyż swój, a naśladuje mię"

Miłość bogactw
 Drugą nieporządną skłonnością jest miłość bogactw. Zwalcza się ją przez ubóstwo:
 1. Odrzucając wszystko, co jest zbyteczne, a zatrzymując tylko koniecznie potrzebne albo przynajmniej – odrzucając wszelkie przywiązanie do rzeczy posiadanych.

niedziela, 24 marca 2019

Autostrada do piekła

     Jezus Chrystus jest drogą , a ta droga to śmierć naszych przyzwyczajeń , pragnień i pożądań. W całkowitym oczyszczeniu , poprzez taką śmierć i zmartwychwstanie bez ludzkich zmysłów można tylko wkroczyć na wąską ścieżkę .
     Nie pędź wraz z większością szerokim traktem tylko zabierz krzyż i ruszaj na Golgotę a tam  połóż się na swoim krzyżu i wbijaj gwoździe swoich grzechów

Do Przyjaciół Krzyża


A „JEŚLI KTO CHCE PÓJŚĆ ZA MNĄ...” Si quis, jeśli kto; kto, a nie wielu, by podkreślić małą liczbę wybranych, którzy pragną upodobnić się do ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa, swoje krzyże niosąc. Jest ich tak mało, tak mało! Gdybyśmy poznali tę wielką ich liczbę, omdlelibyśmy z bólu. Jest ich tak mało, że wśród dziesięciu tysięcy z trudem

Wskazówki św. Teresy od Dzieciątka Jezus


"Wiele dusz usprawiedliwia się temi słowy: Nie mam siły do tej ofiary. Lecz niechże tylko spróbują zdobyć się na wysiłek! Czasem to trudno, ale Bóg w swej dobroci nie odmawia nikomu pierwszej łaski potrzebnej do zwyciężenia siebie; jeśli tylko dusza jest wierną, natychmiast Pan ją oświeca, a zatem serce się wzmacnia i jedno zwycięstwo wieńczy drugie"."Gdzieżby była Twoja zasługa, mówiła do pewnej nowicjuszki, gdybyś walczyła tylko wtedy, kiedy masz odwagę? Cóż szkodzi, że odwagi nie czujesz, byłeś tylko tak działała, jak gdybyś ją miała".
"Chciałabym być była mężną

czwartek, 21 marca 2019

Droga duszy do świętości wg. św. Teresy z Avila - Św. Alfons Maria Liguori (Cz. I)Część I 
O oderwaniu się od stworzeń

Cała doskonałość polega na praktycznym spełnianiu dwóch rzeczy: na oderwaniu się od stworzeń i zjednoczeniu się z Bogiem… A to zawarte jest w tych wielkich słowach Zbawiciela naszego: "Si quis vult post me venire, abneget semetipsum, et tollat crucem suam, et sequatur me". "Jeśli kto chce za mną iść, niech sam siebie zaprze i weźmie krzyż swój, a naśladuje mię"

 Miłość uciech i przyjemności 
Umarzamy niedoskonałości pochodzące z miłości uciech i wygód, oderwaniem się od nich – umartwieniem wewnętrznym i zewnętrznym.
Umartwianie wewnętrzne
 I. Przez umartwienie wewnętrzne poskramia się,

środa, 20 marca 2019

Wywiad z ojcem PioOjcze, czym jest msza święta, którą sprawujesz? 

- Świętym dopełnieniem męki Jezusa.

Ile cierpisz, Ojcze, podczas mszy świętej?

- Wszystko to, co wycierpiał Jezus podczas swej męki, cierpię nieadekwatnie również ja, w stopniu możliwym dla stworzenia, którym jest człowiek. 
A wszystko to dzieje się, mimo moich win i tylko dzięki Jego dobroci. 

Jakie jest, Ojcze, twoje fiat?

wtorek, 19 marca 2019

Gdy serce się smuci - o. Pio
Smucisz się, że twa wola nie dzieli z tobą poddania się Bożym planom. Czy jesteś tego pewna?

Na twe nieszczęście, kiedy wzbudzasz w sobie akt poddania się woli Bożej, chcesz odczuwać to w swoim sercu jako rodzaj słodyczy. Ale czy nie powiedziałem ci, że stan oczyszczenia, w który Pan cię wprowadził, polega właśnie na odarciu twej duszy z wszelkich miłych uczuć, do których przywykłaś?

Rozważ Jezusowy akt przyjęcia woli Ojca w Ogrodzie Oliwnym i to, jak wiele Go on kosztował, skoro Pan zaczął pocić się krwią! Powtarzaj za Nim

poniedziałek, 18 marca 2019

Dlaczego dobrzy cierpią? - o.M.Kolbe

Bodaj czy nie przedwczoraj zadał mi N. N. to pytanie: "Dobrzy zazwyczaj cierpią, a złym nie źle często się powodzi. Gdzie tu sprawiedliwość?"

- Pan Bóg jest nieskończenie sprawiedliwy, prawda?

- Tak jest.

- Inaczej nie byłby Bogiem. - Więc Pan Bóg musi za każdy